Sıkça Sorulan Sorular

Anaokulu Kayıtları Ne Zaman Yapılmaktadır?

 • Anaokulu için ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri, her yıl 01-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmaktadır. Dönem içerisinde boş kontenjan olması durumunda kayıtlar devam etmektedir.
 • Önkayıt işlemi  http://anaokulu.cu.edu.tr/anaokulonbasvuru.asp linkinden gerçekleştirilmektedir.
 • Kayıt takvimi anaokulu.cu.edu.tr sitesinde yayınlanmaktadır.

Kayıt-Kabul Koşulları Nelerdir?

 • Anaokuluna, kayıt yılının eylül ayı itibarıyla 36 ayını dolduran ve tuvalet kontrolünü kazanmış çocuklar ile 72 ayını doldurmamış çocuklar kabul edilir.
 • Çukurova Üniversitesi personel/öğrenci çocuklarının yanı sıra anne veya babası Devlet memuru olan çocukların kayıt başvurusu kabul edilmektedir.
 • Kesin kayıt listesindeki çocukların kayıt evrakları anaokulundan temin edilmektedir. Kesin kayıt işlemleri tamamlanmayan çocukların yerine yedek sıralaması dikkate alınarak  yedek listede yer alan çocuklar kabul edilir.

Anaokulunun Çalışma Kuralları Nelerdir?

 • Anaokulunda tam gün eğitim yapılır. Sadece özel gereksinimi olan çocuklar için yarım gün eğitim yapılabilir.
 • Anaokulu 08.00-17.00 saatleri arasında eğitim uygular.
 • Mesai saatleri dışındaki eğitim uygulamaları 07.30 - 08.00 / 17.00 -17.30 saatleri arasında nöbet sistemi ile devam eder.
 • Anaokulunda yarıyıl ve yaz tatili uygulanmaz.
 • Anaokulu, hafta sonu ve resmi tatillerde (milli ve dini bayramlar vb.)  kapalıdır.
 • Bir sınıftaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Her sınıfın 2 öğretmeni bulunmaktadır.
 • Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
 • Servis hizmeti Ç.Ü. Kampüsü ve Balcalı Hastanesi ile sınırlıdır. Şehir merkezine servis hizmeti yoktur.
 • Çocukların okula getirilip götürülmesi ailelerin sorumluluğu altındadır.
 • Yeni eğitim-öğretim yılı Eylül ayında başlar. Okulun açılış tarihi anaokulu.cu.edu.tr sitesinde duyurulmaktadır.

Ücret Tespiti ve Ücretlerin Tahsil Edilmesi Nasıl Yapılmaktadır?

 • Anaokulu ücretleri, Danışma Kurulu tarafından belirlenir.Danışma Kurulu gerekli gördüğü hâllerde, Anaokulu ücretinin azaltılmasına, arttırılmasına ve/veya çalışanların görev unvanlarına göre ücretlerin kademeli olarak belirlenmesine karar verebilir.
 • Ücret zamları yıllık TÜFE oranına göre hesaplanır. Tespit edilen ücret 1 Eylül itibarıyla uygulamaya konulur.
 • Üniversite personeli olmayan velinin aylık anaokulu ücreti ödemesi, ilgili banka hesabına her ayın 1’i ile 30'u arasında ücretin yatırılması ile tahsil edilir. Ödemeyi yapan veli ,banka dekontunu anaokulu müdürlüğüne iletmek durumundadır.
 • Anaokulu ücretleri,talep edilmesi durumunda üniversite personelinin maaşından kesilerek tahsil edilir. Bu işlem için kesin kayıt esnasında Anaokulu ücretinin maaşından kesilebilmesi için muvaffakatname alınır.
 • Aylık ücretler kurum içi ve kurum dışına ayrı olarak hesaplanır. Anaokulumuzda eğitim gören kardeşler için her birine % 10 kardeş indirimi uygulanır.

Beslenme Listeleri nasıl hazırlanmaktadır?

 • Anaokulumuzda 3 öğün yemek verilmektedir.
 • Beslenme listesi aylık olarak diyetisyen kontrolünde okul hemşiresi tarafından hazırlanmaktadır.
 • Sabah kahvaltıları okulda hazırlanmaktadır. Öğle yemekleri diyetisyen kontrolü ve  gıda mühendislerinin denetiminde merkezi kafeteryada sağlıklı şekilde pişirilmekte ve okuldaki görevliler tarafından dağıtılmaktadır.
 • İkindi kahvaltıları protein-vitamin-karbonhidrat dengesi gözetilerek hazırlanmaktadır.
 • Anaokulumuzda tüketilen süt, yoğurt, tereyağı, peynir ve peynir çeşitleri, yumurta, kaymak ve ayran Üniversitemizin Çiftliğinden temin edilmektedir.

Revir Çalışma Esasları Nelerdir?

 • Anaokulumuzda Hemşire tam gün görev yapar.
 • Haftalık olarak çocukların sağlık kontrollerini yapar ve gerekli durumlarda anaokulunun yönetimini bilgilendirir.
 • Çocukların sağlık kayıtlarını tutar. Aylık olarak boy ve kilo ölçümü yapar sonuçları anaokulu.cu.edu.tr sitesindeki “Çocuk Gelişim Modülüne” yükler. Aileler kendilerine verilen şifreyle bu alanı görür.
 • Hasta çocukların ilaç tedavilerinin takibini yapar. İçirilen ilaç bilgilerini “İlaç Takip Modülüne” kaydeder. Aileler kendilerine verilen şifreyle bu alanı görür.
 • Kurum içinde ortaya çıkan kaza/yaralanma ve hastalık durumlarında anaokulu yönetimini ve aileyi bilgilendirir. Gerekli durumda ilk müdahaleyi yapar.

Rehberlik Servisinde Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

 • Anaokulumuzda Rehber Öğretmen yarı zamanlı görev yapmaktadır.
 • Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesini ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Küçük yaş evresinde çocuğu bilişsel, sosyal, duygusal ve motor beceriler anlamında detaylı biçimde tanımak, onun geleceğine yönelik atacağı adımların daha sağlam olmasını sağlar.
 • Özellikle ilk kez okula başlayan çocuklarda bu süreç kaygılı ve zor geçer. Öğrencilerin okula uyum sürecini sağlıklı ve verimli bir biçimde geçirmesini sağlamak amacıyla her öğrenci özel olarak takip edilmektedir. Bu noktada veliler ile yapılan bireysel görüşmelerle veliler de yönlendirilmektedir.
 • Bütünsel bir rehberlik anlayışı ile ihtiyaçlar doğrultusunda, önleyici ve gelişimsel temelli rehberlik hizmeti sunar.
 • Çocuklarla bireysel ve grup görüşmeleri yapar.
 • Tüm sınıflarda problem tarama çalışmalarını yürütür.
 • Öğretmenler ile etkin işbirliği yaparak eğitim kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olur.
 • Aile ile öğretmenlerle beraber görüşmeler yaparak problem durumunun ortadan kaldırılmasına yönelik etkin çözümler sunar.
 • Aile Eğitim Seminerleri düzenler.

Bilimsel Araştırma Başvuruları Nereye Yapılmaktadır?

 • Başvurular(tez,yüksek lisans,doktora) anaokulu.cu.edu.tr/bilimselarastirmabasvuru.asp Linkinden yapılmaktadır.
 • Yapılacak araştırma ile ilgili kapsamlı bilgiler ilgili alanlara yazılır.
 • Başvuru Anaokulu Eğitim Koordinatörleri ve Anaokulu Müdürü tarafından incelenir. Sonuç e-maili kişiye gönderilir. (Onay/Ret)
 • Başvurusu onaylananalar Anaokulu Müdürlüğü ile iletişime geçer.

Anaokulunda Uygulanan Eğitim Programları


Eğitim Felsefesimiz

Çukurova Üniversitesi Anaokulu'nun eğitim felsefesi, okulda uygulanan eğitim programının felsefesine dayanmaktadır.

Anaokulunda uygulanan eğitim programı ve eğitim felsefesi şu özellikleri taşır:

 • Çocuk Merkezlidir
 • Oyun Temellidir
 • Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
 • Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır
 • Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılmasını Teşvik Eder
 • Esnektir
 • Dengeli bir Program Uygulanır
 • Öğrenme Merkezleri Önemlidir
 • Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alır
 • Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür
 • Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir
 • Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir.