Tarihçe

Ç.Ü. Anaokulu Sosyal Tesisler bölgesinde 1985 yılı kasım ayında Rektör Prof.Dr.Mithat ÖZSAN tarafından hizmete açılmıştır.

 

Kurucu Müdür Semra AKSARAY’ın yönetiminde 4 sınıf,4 öğretmen ve 60 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan anaokulumuz günümüze kadar binlerce çocuk yetiştirmiştir. Değişen ihtiyaçlar ve öğrenci sayısı göz önüne alınarak farklı zamanlarda ana binaya eklemeler yapılmış, 2016 yılına kadar eski binasında hizmet vermeye devam etmiştir.

Okulumuz 2016 yılı Ağustos ayında çağdaş bir anlayış ve teknoloji ile yapılan yeni binasına taşınmıştır. Halen 9 sınıf ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğretim üyeleri, eğitim koordinatörleri ve okul müdüründen oluşan Eğitim Kurulu, eğitim politikalarını belirlemekte, okul öncesi eğitimin ilkeleri doğrultusunda işleyişi ve akademik gelişimi denetlemekte; araştırma-geliştirme faaliyetlerini düzenlemektedir.

 

Anaokulumuz, yürüttüğü eğitsel faaliyetlerle kalite ve nitelikte örnek oluşturarak, bilimsel, eğitsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek özümseyen, güçlü akademik-idari-öğretmen kadrosuyla ülkemize aydınlık nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Ç.U. Kindergarten was opened in November 1985 in the Social Facilities region by the Rector Prof.Dr.Mithat ÖZSAN.   Our kindergarten, which started its education life with 4 classes, 4 teachers and 60 students under the management of Founding Principal Semra AKSARAY, has raised thousands of children so far. Considering the changing needs and the number of students, additions were made to the main building at different times and it continued to serve in its old building until 2016. Our school moved to its new building built with a contemporary understanding and technology in August 2016. It still continues its education and training activities with 9 classes. The Board of Education, consisting of faculty members, education coordinators and school principals, determines educational policies and supervises the functioning and academic development in line with the principles of preschool education; organizes research and development activities.   Our kindergarten sets an example in quality and quality with the educational activities it carries out and ...