Projelerimiz

GÜNÜN KONUĞU PROJESİ
Sınıf İçi Aile Katılımı

Ailenin çocuğun hayatındaki önemli yerin farkındayız. Bu nedenle Ç.Ü. Anaokulu için aile eğitimi ve katılımı oldukça önemlidir. Okulun aile ile çocuğu katı sınırlarla ayıran bir kurum değil, velinin becerilerini, birikimlerini, zenginliklerini hem kendi çocuğuyla hem de diğer çocuklarla okulda paylaşması için kolaylaştırıcı bir araç olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece veliler, öğretmenle işbirliği içinde çocukların gelişimini sınıf ortamında destekleme, tüm çocuklarla iletişim kurma, sağlıklı bir bağ geliştirme ve sınıf gözlemi yapma şansını bulabileceklerdir.

Her velinin dönem içerisinde 2 kere çocuğunun sınıfına gelip yaklaşık 1 saat öğretmenle etkinliğe katılması veya kendi planladığı ve öncesinden öğretmenle paylaştığı bir etkinliği sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapması beklenmektedir. Bu etkinlik sınıf içinde yürütülebileceği gibi hava koşullarıın uygun olması durumunda açık alanda da yürütülebilir. Müzikal bir enstrümanı tanıtma ve çalma, birlikte şarkı söyleme, herhangi bir elektronik aletin parçalarını ve nasıl çalıştığını inceleme, velilerin çocukluklarında oynadıkları bir oyunu çocuklara öğretme ve oynama, kitap okuma, masal anlatma veya velilerimizin aklına gelebilen yaratıcı ve eğitsel her etkinlik Günün Konuğu projesi için uygun olabilir.

Lütfen planladığınız etkinliği en az iki gün öncesinden çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile paylaşın.


NOT:  

  • Hangi gün ve saatlerde GÜNÜN KONUĞU olabileceğinizi bildiren alternatif gün ve saatlerinizi çocuğunuzun sınıf öğretmenine bildirerek öğretmenin planlamaya başlamasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Anne ve baba dışında, büyük anne, büyük baba veya çocuğun bakımını üstlenen ve çocuğun güvenli bağ kurduğu diğer kişiler de günün konuğu olabilir. Ancak günün konuğu en fazla iki yetişkinden oluşabilir.

 

GUEST OF THE DAY PROJECT In-Class Family Involvement We are aware of the important place of the family in the child's life. For this reason, family education and participation are very important for Ç.U. Kindergarten. We believe that the school should not be an institution that separates the family from the child with strict boundaries, but a facilitating tool for the parent to share their skills, savings and riches with both their own child and other children at school. Thus, parents, in cooperation with the teacher, will have the chance to support the development of children in the classroom environment, to communicate with all children, to develop a healthy bond and to make classroom observation. Each parent is expected to come to their child's class 2 times during the semester and participate in the activity with the teacher for about 1 hour or to do an activity planned by them and shared with the teacher beforehand with all the children in the class. This activity can be carried out in the classroom or in the open area if the weather conditions are appropriate. Introducing a musical instrument ...

Ç.Ü. Anaokulu Eğitim Koordinatörlüğü

Dr. Öğretim Üyesi Şule ERDEN ÖZCAN

Dr. İnanç ETİ