Güvenlik Kodu :

Güvenlik Kodu Resmi Yüklenemedi   
Kodu Değiştir


Araştırma Yapacak Kişinin

 

Adı :  
Soyadı :  
T.C. Kimlik :  
Bölüm :  
Telefon :  

başına 0 olmadan / örnek 5xxxxxxxx

E-Posta :  
Varsa Danışmanın Adı Soyadı :  
Araştırmanın Başlığı :  
Öngörülen Veri toplama süresi :  

Araştırma için

 

Araştırmanın Problem Durumu ve Gerekçesi :
Bu kısımda araştırma probleminin kısaca tanımlanması, nitel ve/veya nicel ayrıntıları ile araştırılacak biçimde ifade edilerek araştırma probleminin çözümü için neden bu araştırmanın bu kurumda yapılacağının açıklanması istenmektedir (150-500 Kelime).
 

Araştırmanın Amacı :
Bu kısımda problem cümlesine paralel olarak araştırmanın genel amacının ve hangi değişkenlerde hangi verilerin toplanacağını belirleyen ayrıntılı alt amaçlarının soru veya hipotez şeklinde açık ve net olarak ifade edilmesi istenmektedir (150-500 Kelime).
 

Araştırmanın Yöntemi :
Veri toplama araçlarının, Veri toplama sürecini detaylı anlatınız (150-500 Kelime).
 

Etik Önlemler :
Bu kısımda araştırmanın yapılacağı sınıfa veya anaokulundaki çocuklar ve/ya öğretmenlerin kişisel bilgilerinin ve/ya elde edilecek verilerin gizliliği gibi konularda ne gibi önlemler alınacağı belirtilmelidir
 

Araştırma Takvimi :
Bu kısımda araştırmanın zaman çizelgesi verilmelidir. Açıkça hangi zaman aralıklarında ve ne sıklıkla anaokulunda bulunulacağı belirtilmelidir.