İnci Sınıfı Duyuruları

             
  İLK İŞ BABALIK tanıtım toplantısı
      
  VELİ TOPLANTISI

Adı Soyadı :  Nesrin ÇIKRIKÇI

Görevi :  İnci Sınıfı  Öğretmen

Telefon : 0 322 338 60 84 - 12

E-Posta : nesrinsemih@hotmail.com

Adı Soyadı : Sözleşmeli Öğretmen Yasime GÜLTOP

Görevi :  İnci Sınıfı  Öğretmen

Telefon : 0 322 338 60 84 - 20

E-Posta : jasmin_gultop @hotmail.com

Adı Soyadı : Sözleşmeli Öğretmen Betül YILDIRIM

Görevi :  İnci Sınıfı  Öğretmen

Telefon : 0 322 338 60 84 - 24

E-Posta : ogretmen89.by@mail.com